21-01-2015

Transitie, 20-01-2015

Na een half jaar van excursies, bijeenkomsten, didactische producten maken en bestuderen van literatuur komt er dan toch een einde aan deze minor. De studenten tonen vandaag in een korte presentatie wat deze minor hen heeft opgeleverd. Ik verwacht dat dit heel diverse en leuke presentaties zullen zijn omdat de samenstelling van deze groep ook heel divers en leuk was.

De studenten die een educatieve opleiding volgen zijn het er allemaal roerend over eens dat de minor zeker tot praktisch nut is geweest. Als (toekomstig) docent voelen zij zich nu meer in staat over de onderwerpen Tweede Wereldoorlog en de Holocaust les te geven. Betekenisvol onderwijs waarbij de leerlingen  onder andere vraagtekens leren te zetten bij termen als "goed"of "fout" tijdens de oorlog. Zoals waar historicus Hans Blom al in 1983 voor pleitte bij zijn inaugurele rede, is een meer objectieve blik om het gedrag van de dader, omstander en slachtoffer beter te kunnen begrijpen. Je hoeft niet met de daden of het gedrag eens te zijn maar je dient wel trachten te achterhalen waar dat gedrag vandaan kwam. Daarbij is het in context plaatsen zeer belangrijk. Aan de toekomstig docent de uitdagende taak dit in het klaslokaal in de praktijk te brengen. Iets waar deze minor zeker een positieve bijdrage aan heeft geleverd.

Veel van de studenten, educatief en non-educatief, halen naast vakinhoudelijke leerwinst ook de persoonlijke leerwinst aan. De kritische kijk waar deze minor herhaaldelijk om gevraagd is wordt meegenomen in het dagelijks leven. Een goed voorbeeld zijn de recente gebeurtenissen in Parijs en Belgiƫ. De daarbij losgeraakte discussies hebben een heel andere invalshoek en niveau gekregen dan wanneer zij 5 maanden geleden gevoerd zouden worden. Het vormende aspect van de minor is daarom in mijn ogen hoog te noemen. Een student vertelde ook tijdens zijn presentatie dat hij tegenwoordig veel kritischer naar het nieuws keek en op een andere wijze de actualiteiten volgde. Iets wat niet alleen hemzelf maar ook de mensen om hem heen was opgevallen. Dit is een sterk punt van een minor. Het biedt voor een langere periode de diepgang die nodig is om meer blijvende resultaten te boeken.

Mijn leerwinst als toekomstig geschiedenis docent sluit in het geheel aan wat ik al zojuist beschreef. Ik acht mij nu meer in staat betekenisvol onderwijs te geven. Veel van de dingen die ik geleerd heb in de minor heb ik al toegepast in de praktijk. Als persoon ben ik ook weer wat meer van mezelf te weten gekomen. Zoals ik al eerder in deze blog heb beschreven heb ik ook een transitie ondergaan. Om deze nu direct "duivels" te noemen vind ik wat ver gaan, maar er was wel een verandering te onderkennen. Deze minor heeft mij geholpen een beter begrip voor mijn gedrag destijds verder te ontwikkelen. Ook heeft deze minor ook bijgedragen aan een andere transitie. Een transitie van student naar docent.

Marcel van Driel