26-09-2014

Kamp Amersfoort,22-09-2014De dag begon met een toets om de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog te meten van de studenten die deelnemen aan de minor. Dit vind ik een goede zaak. Om goed de verdieping te kunnen bereiken die tijdens deze minor mogelijk behaald kan worden, is een degelijke voorkennis wel wenselijk. Tevens is het een goede graadmeter waar individuele studenten eventueel nog wat kennis tekort komen en zodoende zelfstandig kunnen bijschaven.

Daarna volgde een boeiend betoog van Cees Biezeveld over het Kamp Amersfoort. Bij vlagen was het betoog van Cees emotioneel omdat hij zo nauw met het kamp Amersfoort betrokken is. Door zelf veel onderzoek te plegen, contact te onderhouden met oud-gevangenen en het gevecht aan te gaan met de bureaucratie heeft hij, samen met anderen, het voor elkaar gekregen dat Kamp Amersfoort de plaats heeft gekregen die het nu heeft. Kennis en herinneringen die dreigden verloren te gaan heeft hij weten te verzamelen en te bundelen in een boek. Deze onbaatzuchtige inzet heeft mij persoonlijk ge├»nspireerd. Als toekomstig docent geschiedenis vind ik het van groot belang dat er betekenisvol geschiedenis onderwijs gegeven wordt. Niet alleen over de Tweede Wereldoorlog maar ook over andere onderwerpen. Door zelf als docent onderzoek te plegen in de eigen regio kan hij interessante onderwerpen die kunnen aansluiten bij de leerstof. Op welke wijze zijn de anti-Joodse maatregelen in de eigen woonplaats doorgevoerd? Zijn er voorbeelden van passief verzet te geven in de eigen woonplaats? Dit helpt de leerling de gebeurtenis meer in perspectief te plaatsen omdat het in de eigen regio gebeurd is. Een leerling uit Rhenen zal meer geprikkeld worden door de gebeurtenissen op de Grebbeberg dan een leerling uit Eindhoven. Cees is voor mij een heel goed voorbeeld op welke wijze goed onderzoek voor een impact kan hebben. De docent kan dat ook bewerkstelligen in het eigen klaslokaal door kerndoelen en eindtermen te koppelen aan de lokale geschiedenis. Door plaatsen te bezoeken in de regio die een belangrijke rol hebben gespeeld in de lokale geschiedensis wordt dit ook betekenisvoller voor de leerling. Elek keer wanneer de leerling deze plek lansfiets tod loopt gaat er toch een lampje branden. Door onderzoek te plegen ontstaan er meer “dikke” docenten die meer betekenis en diepgang aan de leerstof durven te geven in plaats van “dunne” docenten die alleen volgens de methode werken. Het betoog van Cees heeft het bezoek aan kamp Amersfoort op deze wijze voor mij veel meer betekenis gegeven en zodoende mij gesterkt in de overtuiging dat onderzoek door de docent van aanvullende waarde is in het klaslokaal.

Marcel van Driel