03-09-2013

Start Minor Tweede Wereldoorlog educatie 2013 - 2014Dinsdag 3 september jl. was de introductiedag voor de minor over Tweede Wereldoorlog Educatie. 
Bij binnenkomst werden we hartelijk begroet door Wim Borghuis (degene die deze minor heeft ontwikkeld en ook geeft) en kregen we gelijk al een map uitgedeeld. Vervolgens werden er allerlei andere zaken uitgedeeld en kreeg iedereen de kans om even op te schrijven wat zijn of haar kennis is van de WO II en wat de motivatie is om deze minor te gaan volgen. Dit werd vervolgens gedeeld met de groep. Verder kwamen er verschillende aspecten aan bod deze middag: Wim gaf een opfriscursus over algemene feiten over de oorlog (hoe is deze ontstaan, wat gebeurde er allemaal en hoe is deze weer geĆ«indigd), heel helder en prettig voor iedereen. Ook werd het programma duidelijk van de komende periode, de excursies, de studiereis, het portfolio, etcetera. Een testje over je kennis van de WO II gaf inzicht bij iedereen wat men al wist of juist nog helemaal niet wist. Een kleine reflectie-opdracht gaf een leuke draai aan de middag, omdat je even met elkaar kon brainstormen wat de belangrijkste dingen waren die opgepikt zijn. Al met al gelijk al een leuke en leerzame opstart met een goede sfeer, goed gemotiveerde studenten en een gepassioneerde docent!  Mijn motivatie om deze minor te volgen is persoonlijke interesse in deze bewogen periode, maar ook vanuit mijn werk met leerlingen waarvan sommigen vrij recent uit oorlogsgebieden komen. Tijdens deze minor wil ik dan ook graag handvatten verzamelen om leerlingen uit oorlogsgebieden beter te kunnen begeleiden. Daarnaast verwacht ik mijn kennis te kunnen vergroten van de WO II en inzicht te verkrijgen in de gedachtegang van mensen en keuzes die zijn gemaakt tijdens de oorlog. Ik heb er zin in! 

Ilonka Hoekstra