15-11-2012

Nazi concentration camps - november 2012


Hitler’s gelijk

Zoveel dode mensen op een scherm in 57 minuten. 
Of eigenlijk geen mensen. 
Dit waren geen mensen meer. 
Lege omhulsels van botten met daaromheen ge├»nfecteerde, verbrande en gescheurde huid. 

Lege omhulsels van wat ooit mensen waren, maar deze wezens zijn al lang geen mens meer. Is het toch waar wat ze zeggen? Als je iets vaak genoeg zegt en er hard genoeg in gelooft wordt het vanzelf waar? Hitler zei: dit zijn geen mensen, hij zei het vaak en geloofde er hard in. Hij kreeg gelijk, het werd waar op die plek.

De grote held, de grote redder Amerika die de kampen overneemt en de ontmenselijking stopt; hulde. Hulde? Hulde aan de mens die duizenden doden als brandhout met een bulldozer in grote gaten in de grond schuift? Is dat werkelijk de enige manier om ontmenselijking te stoppen en is dat dan menselijkheid?
Nog twee en aan halve week en dan gaan we naar deze plaats en ik vraag me af wat er daar gaat gebeuren. Want zoals ik nu kijk lijkt het alsof dat de plek is waar Hitler altijd gelijk heeft. De plek waar hij gelijk krijgt wanneer je die betreed. ‘Dat zijn geen mensen’. De nazi’s die in het kamp heerste, de bewoners, de doden en de bevrijders die het kamp ruimden. 

Ach als dat de plek is van Hitler’s gelijk bewijs ik hem daar graag het tegendeel. Ik ga niets verliezen in het kamp, alleen meenemen. 

Maike de Groot