31-10-2012

De Uitvinder - Oktober 2012 (1)Intelligent?

Ik ben hoogbegaafd, althans dat zei een test vroeger . Ik struikel echter wel over elke drempel, kan geen rijtje uit mijn hoofd leren en heb het technische inzicht van een theelepeltje en daarmee beledig is het lepeltje. Ben ik intelligent omdat ik verbanden zie en een test dat bewees of ben ik niet intelligent omdat ik geen kaart kan lezen of neurostructuur kan onthouden? 

Een nobelprijs winnaar voor scheikunde is intelligent. De uitvinder van kunstmestfabricage is intelligent. De baas van Albert Einstein is intelligent. Een man waarna een heel scheikundig onderzoekscentrum is vernoemd is intelligent. Dat lijkt duidelijk toch?

Is iemand die een massavernietigingswapen uitvind om zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk mensen te doden intelligent? Ben je dan intelligent omdat je dat uit kan vinden of ben je dan niet intelligent omdat je de emotionele en morele gevolgen niet kan overzien en bedacht hebt het uit te vinden?
Wat nu als het allemaal dezelfde man is?

Dezelfde man die die een schakel vormt tussen de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog? Wat nu als de man die het gifgas uitvond als massa vernietigingswapen in WOI, dezelfde is als de uitvinder van Zyklon B waarmee de Joden werden vergast in WOII? 

Wat zegt u als ik vertel dat al deze uitspraken werkelijk op één en dezelfde man slaan. Wat nu als dit verhaal echt waar is en deze man Fritz Haber heet: een Jood.

Wat is intelligent en was Haber het of niet?  Ik tast in ieder geval in het duister, wat maakt dat mij nu?

Maike de Groot