06-09-2012

Lokaal 6053, start van het eerste college van de minor tweede wereldoorlog educatie 2012-2013


Lokaal 6053, start van het eerste college van de minor tweede wereldoorlog educatie.
Het kiezen van een minor, het leverde mij hoofdpijn, twijfel en stress op. Moest ik iets kiezen wat aansloot op mijn studie CMV of ging ik kiezen vanuit eigen interesse?
Vol goede moed op naar de minormarkt. Na een selectie gemaakt te hebben, kwam ik na afloop nog verwarder buiten dan dat ik naar binnen ging, vervelend. Na een aantal dagen had ik toch de knoop doorgehakt, uitgaan van mijn eigen interesses. De keus was toen snel gemaakt, de minor tweede wereld oorlog educatie.

4 september, klokslag twee uur stond ik bij lokaal 6053 van de faculteit educatie. Ik kan niet ontkennen dat ik daar met klamme handjes stond, ik vond het best spannend.
Een nieuwe groep, allemaal verschillende mensen met eigen redenen om daar ook te staan.
De A-groep kwam naar buiten met een aantal zuchtende gezichten, oei, dacht ik. Zou het misschien toch niet in mijn lijn der verwachtingen liggen? Dat gevoel werd snel teniet gedaan toen Wim het college opende.

Een voorstelronde volgde, wie ben je, wat is je motivatie om deel te nemen aan deze minor, wat verwacht je er van en hoe is je huidige beeld van de tweede wereld oorlog? Ik vond het prettig dat er veel verschillende mensen, met andere achtergronden en beweegredenen in de klas zaten, ik denk dat dat nog voor vuurwerk kan zorgen tijdens gesprekken en discussies!

Om 2 uur begon het college met informatie over het programma tot aan januari 2013, de eisen en verwachtingen, inhoudelijke informatie over de tweede wereld oorlog, excursies, de reis naar Duitsland eind november en de excursie volgende week; de Grebbeberg.
Uiteindelijk snapte ik de zuchtende gezichten, ik kwam om half 7 ook met een zuchtend gezicht naar buiten, veel indrukken, nieuwe kennis, inzichten en documentatie.

Feride Acar