18-01-2012

Rechts populisme (1), 17 januari 2012


Men zegt weleens dat alles waar ‘te’ voor staat niet goed is. Datzelfde kun je misschien wel zeggen van alles waar ‘ísme’ achter staat. Zomaar een wilde gedachte als ik naar het woord ‘populisme’ kijk.

Als ik de betekenis opzoek vind ik de volgende omschrijving: politieke stroming waarin de rol van de gewone man bij de machtsuitoefening sterk wordt benadrukt en waarin gestreefd wordt naar een sterke en directe band tussen leider(s) en het volk, die niet wordt belemmerd door inmenging van overheidsbureaucratie en partij...
Als ik kijk naar de huidige politieke partijen en dan de PVV in het bijzonder, dan denk ik weleens dat zij teveel gericht zijn op het volk, met andere woorden op de kiezer. Met korte krachtige uitspraken probeert men de kiezer aan zich te binden. Partijleiders moeten charismatische mannen zijn om zo de kiezer naar de stembus te krijgen.

Wat is er gebeurd met capabele mensen met verstand van zaken? Heeft men het landsbelang nog wel in het oog? Zomaar wat gedachten die in mij opkomen na de bijeenkomst van vandaag. En het heeft niet zozeer direct iets met het onderwerp te maken, maar toch…

Ik ging vandaag met hoge verwachtingen naar Utrecht. Ik was benieuwd wie we voor onze neus zouden krijgen, wat hij zou vertellen en hoe de discussie zich zou ontrollen. Rechts populisme is een actueel thema. Vanmorgen had ik het met mijn collega nog over de student uit Tilburg die was afgestudeerd op een vergelijking tussen Geert Wilders en Adolf Hitler. Een griezelige vergelijking, maar wel gemaakt. Terecht of onterecht daar kun je over discussieren.

Ik zat er met mijn verwachtingen niet ver naast. Het grootste deel van de middag was meneer Wilders onderwerp van gesprek. Aan de ene kant jammer, want door de man zoveel aandacht te geven hou je dergelijke personen in de schijnwerpers. Ik vond de vraag van Timon of de media niet teveel aandacht geeft aan Wilders om commerciële redenen dan ook een hele terechte vraag.

Wat mij het meest is bijgebleven is de constatering van het feit dat de Nederlandse samenleving zo veel harder is geworden. Rinke van den Brink vertelde dat de standpunten van de destijds verguisde CD politicus Hans Janmaat vele malen minder radicaal waren dan de uitspraken van wijlen meneer Fortuyn en meneer Wilders. Stemmen op de CD maakte je destijds haast tot een nazi, de partij had in zijn hoogtijdagen 3 zetels in de kamer, terwijl de PVV nu ruim 26 zetels bezet houdt. Wat zijn wij als samenleving dan veranderd. Die gedachte vind ik griezelig, zijn wij dus zo onverdraagzaam geworden ten opzichte van onze medemens?

Ik ben bang van wel, dergelijk korte, misschien wel demagogische uitspraken van Geert Wilders, worden gretig opgepikt door de Nederlandse kiezer. En al de media aandacht die hij krijgt, werkt daar aan mee. Evenals Rinke van den Brink ben ik heel benieuwd wat er zou gebeuren als de media afspreekt om Geert Wilders en zijn tweets te negeren. Maar dat doen we niet, want hij is nieuws en nieuws verkoopt. Toch jammer dat altijd dat commerciële aspect weer om de hoek komt.

Geert Wilders is op mijn school onder leerlingen een geliefde persoonlijkheid. Voor zijn korte duidelijke uitspraken die direct ergens de schuld aan geven of de oplossing voor de economische crisis lijken te zijn, zijn mijn veelal rechts georienteerde leerlingen gevoelig.

Aan ons als docenten de taak om nuances aan te brengen. Om dieper te gaan dan volksmennerij. Laten we onze leerlingen, de kiezer van de toekomst, wat meer democratische bagage meegeven dan meneer Wilders nodig acht!

Cindy Rousse