31-08-2011

30 augustus 2011, start van de Minor “Tweede Wereldoorlogeducatie”


Langzaam druppelt iedereen binnen. Allemaal kijken we de kat uit de boom. Wie is de ander, welke achtergrond heeft de ander zowel persoonlijk als qua studierichting. Gelukkig hoeven we niet lang op het antwoord te wachten. Iedereen beschrijft zowel zijn eerste herinneringen aan als zijn huidige van WOII, die we tijdens de voorstelronde met elkaar delen. Het blijkt een gevarieerde groep te zijn. De leeftijd varieert van net twintig tot midden veertig. Ook de studierichtingen lopen sterk uiteen; geschiedenis, aardrijkskunde, archeologie, Duits, systeembeheer/ict, veiligheidskunde, pabo, commerciële economie. Wat opvallend is dat iedereen vanuit zijn eigen belevingswereld kijkt naar de oorlog en dat al reden genoeg is om met elkaar te delen.

De motivatie van de deelnemers loopt ook sterk uiteen. De een doet dit vanuit persoonlijke interesse, de ander heeft een grootouder die heeft helpen onderduiken, nog een ander volgt de minor om later te kunnen gebruiken in hun loopbaan.

De verwachtingen zijn hoog gespannen, na een beknopte uiteenzetting van de Tweede Wereldoorlog en het programma. Volgende week ons eerste excursie.

Marlou Bakker