23-01-2011

23 januari 2011 - Extreem rechts / rechtspopulisme (3)


De opkomst van extreem rechts

Uit het college kwam naar voren dat PVV kenmerken heeft van een extreemrechtse partij.
De partij als racistisch bestempelen is taboe in de huidige politiek.
De PVV wil de grenzen sluiten voor mensen van één bepaalde godsdienst en de gebedshuizen en scholen van alleen die bevolkingsgroep verbieden.
Waar zouden we het nu over hebben. Ja,het zijn de moslims!Als we vanuit historisch perspectief gaan beredeneren kunnen we wel stellen dat we resistent zijn geworden tegen discriminerende opmerkingen. Racistische standpunten van de Centrumdemocraten in de jaren tachtig en negentig werden sterk besteden.Dit was ook een van de redenen waarom de partij electoraal gezien niet meer dan tot een aantal procenten kwam. De partijleider Janmaat werd in 1996 veroordeeld wegens discriminatie.
Deze lijn is nu te trekken naar de huidige situatie waarin Wilders via de rechter tot verantwoording wordt geroepen. Of dit überhaupt wat zal uitmaken betwijfel ik ten zeerste. Laten we zeggen dat iedereen het recht heeft om gebruik te maken van de weg naar de rechter. Zoals iedereen zoekt ook Wilders aansluiting en steun bij mensen met hetzelfde gedachtegoed. Fanatiekelingen als De Winter en Le Pen worden moeiteloos veroordeeld. Waarom zou dit in Nederland niet kunnen? In tijden waarin vrijheid van meningsuiting hoogtij viert moet men toch alles kunnen zeggen?

Waarom kunnen we het beestje niet bij de naam noemen? Wilders hitst op en is extreem. Internationaal wordt de PVV wel veroordeeld. Dit kwam ook weer naar voren in de onlangs geopenbaarde Wikileaks documenten die afkomstig zijn van de Amerikaanse ambassade.Uit de gelekte documenten kwam naar voren dat hij door de Amerikanen als ‘ophitser’ en ‘extreemrechts’ wordt gekwalificeerd. En wat betreft het democratische gehalte van de partij? Wat Wilders wil is wet. Vraag mij nog steeds af hoe dit door de kiesraad is goedgekeurd.
Om alles in de samenleving toe te schuiven aan het multicultureel drama is ook erg makkelijk. Feit is wel dat verschillende etnische groeperingen langs elkaar heen leven. Dit was toch te verwachten? Aparte wijken, aparte scholen en aparte buurtcentra. Deze tweedeling zorgt letterlijk ook voor een tweedeling in de samenleving. Problemen worden graag etnisch aangeduid en eenduidig genoemd. Nederland kan niet ontsnappen aan de multiculturele samenleving dat deel uitmaakt van de globalisering waarin waardenpatronen en culturen zich vermengen.
In deze tijd is het erg nodig om maatschappelijke verbindingen op te zoeken in plaats van de verschillen steeds te benadrukken.
Het huidige rechtse kabinet zal deze lijn zeker niet volgen met alle gevolgen van dien. Uit het Provinciaal Platform Minderheden blijkt dat hoog opgeleide allochtonen graag emigreren naar het buiteland door de huidige politieke klimaat in Nederland. Het zullen de kansarmen allochtonen zijn die in deze beerput blijven hangen.

Samira el Jari