20-01-2011

20 januari 2011 - Extreem rechts/rechts populisme


Extreem Recht(s) of extreem krom? Het zijn de kleine dingen waar het om draait

Gisteren in onze bijeenkomst werd uitgelegd waaraan een partij moet voldoen,om als rechts-extreem te kunnen worden bestempeld: "Een partij/groep moet nationale gevoelens uitdragen". Uit het verkiezingsprogramma van de PVV:

Maar wij geloven nog steeds dat de mooiste dagen van Nederland voor ons liggen.
Dat we een toekomst tegemoet gaan die vele malen prachtiger is dan wat we achter de rug hebben. En waarom ook niet? Nederlanders zijn een volk dat zijn gelijke niet kent. We zijn geboren uit een Opstand, een vrijheidsstrijd. Onze voorouders hebben een zompige moerasdelta omgevormd tot iets waar de hele wereld jaloers op is. Hier, achter de dijken, is een welvaart en een solidariteit bereikt die zijn gelijke niet kende, met vrijheid voor iedereen en met van oudsher een tolerantie tegen mensen die ook tolerant waren.

Als je het programma helemaal leest zie dat er in elke alinea het woord Nederland voorkomt. Dit wakkert het nationalisme wel een beetje aan vind ik.

Het zondebok denken en de afkeer van de elite.

De multiculturele nachtmerrie die ons wordt aangedaan kunnen we en willen we niet als een Vaststaand feit aanvaarden. Het Nederlandse volk heeft niet om de massa-immigratie gevraagd en moet daar dan ook niet de prijs voor betalen. De schuld ligt niet bij Henk en Ingrid. De schuld ligt bij de linkse elites die denken dat de wereld er uit ziet als Woodstock.

De Multi-culturel samenleving is niet een aanwinst, nee, het is een vloek, een nachtmerrie. Iets wat ons, Nederlanders, wordt aangedaan. Iets waar het gewone volk niet om heeft gevraagd, maar wat de voormalige regeringen hebben uitgelokt. Bewust. Iets wat we ook tegenkomen in het volgende stuk. Alleen is dit uit een stukje toespraak van Adolf Hitler.

We willen, ook om de Duitse intelligentsia te herstellen van de vrijheid waarvan zij bestolen zijn door het systeem dat tot nu toe heeft gesproken. In het parlementarisme zijn ze niet in het bezit van deze vrijheid. We willen Duitsland bevrijden van de ketenen van een onmogelijke parlementaire democratie - niet omdat we zijn terroristen, niet omdat we van plan om de vrije geest te smoren. Integendeel, de geest is nooit meer geweld aangedaan door cijfertjes dan ooit te voren.

Duidelijk een geklaag over zaken waar niemand om heeft gevraagd en de schuld ligt met name bij de voorgangers en de tegenpartij. Die het land verkwanseld hebben. Aldus beide ideologieën.

De partij zelf is niet democratisch.

Ik denk niet dat hier verdere uitleg nodig is. Het is wel interessant om te zien hoe Hero Brinkman hier een punt geprobeerd heeft te maken vlak voor de verkiezing. En nu hoor je er niets meer over. Het zou kunnen dat dit strategie was, om de illusie te wekken dat er in de toekomst wel zicht is op democratie in de partij, maar eerst moeten we aan de macht komen en niet verzeild raken in partij discussies. Op deze manier zou je eventuele twijfels kunnen wegnemen bij mensen die twijfelen over het feit dat de hele partij op een man hangt. Nu hoor je er niks meer over. Iets om over na te denken.

Vergelijking.

Je mag niet vergelijken met de nazi's. Dit hoor ik telkens weer en is ook wel zo.
De PVV wil niet massaal moslims vergassen. De Nazi's wilden dit wel met de Joden en riepen dit ook. Het is wel zo dat mensen nu nooit op een partij zouden stemmen die zich op deze manier profileert. Dus Geert zou wel gek zijn om zich op deze manier te uiten, niemand wil geassocieerd worden met nazi's. Tenzij je een neonazi bent.
De PVV is echter wel bezig met een eindoplossing voor alle niet westerse allochtonen. Niet dat ze deze dood willen hebben, maar wel dat ze het deze mensen het leven voor de rest onmogelijk willen maken. Dood zijn is net een stapje verder en daar wil niemand aan meewerken, maar als je het allochtonen onmogelijk maakt om te leven, daar kunnen mensen zich nog wel iets bij voorstellen, want dan zouden ze er zelf nog wel eens beter van kunnen worden. Als Nederlander heb je nou eenmaal meer rechten dan als niet-Nederlander.

De veranderingen die we in Duitsland hebben gezien zijn niet in één dag veranderd maar in hele kleine stapjes. Hier begint het met hoofddoekjes belasting, boerkaverbod, voetbalverenigingen die allochtonen weren. De nazi’s hadden een kleine groep aanhangers in het begin en per kies jaar groeide ze gestaag. Nu ook bij de PVV. Dat gun je elke partij die nieuw is, maar niet als het over de rug van een bevolkingsgroep is.

Het probleem met gevaar is altijd, dat je het niet ziet aankomen. Dat maakt gevaar dan ook gevaarlijk. Iets wat je ziet aankomen, daar kan iets op ondernemen.
De PVV probeert steeds meer posities van macht te krijgen, zo ook nu in de eerste kamer. Ik ben niet van mening dat de partij verboden zou moeten worden, maar ik denk wel dat we de partij goed moeten blijven volgen. Bij de Nazi’s zeiden mensen achteraf:”Als we dit geweten hadden, dan was het nooit gebeurd.” Het probleem is dat je dat alleen achteraf kan zeggen en dan is het te laat. Het is zaak om de kleine signalen van te voren te zien.
Bijvoorbeeld het uitsluiten van een bevolking. Het dehumaniseren van een groep.
Er wordt nooit over mensen gesproken maar over “die” moslims, die hoeddoekjes, die pinguïns (vrouw met hoofddoek en lang gewaad) hoorde ik laatst iemand zeggen, “die “ Marokkanen etc.

Kiezen we voor veiligheid of kiezen we voor nog meer criminaliteit?
Buigen we voor de islam of kiezen we voor Nederland?
(Uit het partijprogramma.)

Hier wordt gezegd:”Kies je voor Islam, dan kies je voor criminaliteit.” En dan kan er gemuggenzift worden over talige aspecten van dit stukje tekst, Henk en Ingrid halen dit er onbewust uit. Als we namelijk wel gaan muggenziften………hier staat een dubbele ontkenning en dit zijn dus dingen die ze wel gaan doen.

Wat wij niet doen is dit:
-geen verhoging van het eigen risico in de zorg
-aan de studiefinanciering en de ov-jaarkaart wordt niet gerommeld
-de WW blijft zoals hij is
-niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek
-het ontslagrecht wordt niet versoepeld
-de AOW blijft onveranderd op 65 jaar
-we stoppen de kilometerheffing
(uit het partijprogramma)

Alles mag tegenwoordig maar gezegd worden, want we zijn een vrij land. Maar waar is het respect gebleven? De tragiek van deze tijd. Mensen zijn nu trots op hun partij en kunnen geen begrip tonen voor een ander geloof, dat wordt ook lastig als iemand het een ideologie noemt. Mensen kunnen niet reflecteren of zaken in perspectief zien, ze zien alleen hun eigen misère en geven daar iemand de schuld aan, als je hier als populist op in speelt dan groei je snel. Wanneer wordt het duidelijk dat dit verkeerd loopt, voor of na de volgende zwarte bladzijde uit de geschiedenis?

Metin Fidan