13-01-2010

Woensdag 12 januari - Srebrenica (3)


Laten we het even in de juiste context plaatsen. ONS Optreden daar? Ik ben niet van mening dat het een optreden is geweest van Ons. Ik heb respect voor soldaten op vredesmissie maar dat valt niet onder het kopje ons.

Anne gelooft nog steeds in het feit dat Karremans al het mogelijke heeft gedaan wat hij kon doen in die situatie. Dat de media momenten eruit heeft gelicht en dit totaal uit het verband heeft gehaald vind ik ongepast.

De waarheid ligt niet bij een bierdrinkende militair die net, niet alleen zich machteloos heeft moeten voelen, maar ook doodsangst, bedreiging, intimidatie en verdriet heeft ervaren. Karremans heeft de 248 mannen die nog in het kamp waren op een lijst gezet, namen en dergelijke informatie. En deze mannen toen laten meenemen als krijgsgevangenen.

Even dan toch het stukje van Anne uit herinneringen aan Srebrenica;

“ik heb veel respect voor Karremans. Die man nam verstrekkende besluiten. Hij liep nog te vloeken; ‘godverdomme ,alle Serven aan het gas’. Letterlijk. En aan de telefoon; ik wil bommen hebben. Hij was heel fel. Ik vond dat een koelbloedig besluit. Want ik wist ook dat de Bosnische Serven hadden gedreigd het hele bataljon kapot te schieten als er vliegtuigen kwamen. Dus mijn volgende gedachte was; krijg de hel, daar gaat mijn leven. Karremans deed wat hij moest doen, namelijk de bereidheid tonen tot het uiterste te gaan. Hij wilde zelfs het leven van zijn eigen mensen op het spel zetten. Ik heb het gezien, want ik zat naast hem”.

Anne geeft hier een ander beeld van deze Karremans dan de media, of het beeldmateriaal deed.

De media is geweldig goed in alles uit zijn verband te halen en punten naar voren te laten komen die een leuk programma ondersteunen of een stukje in de krant. Maar de werkelijke discussie is; Geen enkele regering wilde troepen leveren. De Canadezen wilde weg met argumenten als te geïsoleerd, te zeer bedreigd, te groot aantal vluchtelingen en te licht bewapend. Nederland word benaderd . Ter beek wilde vooral een antwoord op Eén vraag. Hij vroeg zijn generaals hoe groot het risico was voor de uit te zenden manschappen.

VERWAARLOOSBAAR was het antwoord. Verwaarloosbaar dus. Mensenlevens zijn verwaarloosbaar voor de politiek. Anne heeft gelijk, het is onjuist hoe de politiek de Nederlandse militairen inzetten alsof het speelpionnen zijn.Marion van Laar