23-02-2009

Minor 2008 - 2009

De Minor 2008 - 2009 is eind januari "formeel" afgerond. Daarmee is dan voorlopig ook een einde gekomen aan de publicaties op dit weblog. Binnenkort is nog 1 bijdrage te verwachten; van Walter.

Vanaf september as. start de volgende ronde van de Minor. Vanaf september zijn dan ook weer "interessante, intrigerende, inspirerende, wellicht ter overdenking aanzettende bijdragen" en anderzins te verwachten.

Meer weten ? Kijk ook 's op www.tweedewereldoorlogeducatie.nl of www.tweedewereldoorlogeducatie.hu.nl.

Wim Borghuis.