21-01-2009

20 januari 2009 - Presentaties deel 1

Net als de meeste andere studenten heb ik zo iets van wat gebeurt er nu? Wij moeten een presentatie geven en Annika pakt een gitaar en begint te zingen! Zij heeft gekozen voor het lied “Vertel mij meer over woorden” van Harrie Jekkers & Klein Orkest. Gaande weg kom ik tot besef dat het voor haar een leuke en toepasselijke manier is om haar gevoel van deze minor te uiten. Iedereen verwerkt het op zijn of haar eigen wijze. Je eigen houding wordt gevormd. (Hier een link voor wie het lied nog eens wil beluisteren. http://nl.youtube.com/watch?v=BomjXnTWAx4 )

Vandaag zien wij twee soorten presentaties. De een gaat dieper in op een van de gemaakte producten en anderen vertellen hun gevoel en wat zij van deze minor geleerd hebben.
Milenka en Debbie presenteren hun opdracht over kinderliteratuur. Leerlingen beschrijven een dag van hun zelf en luisteren naar een fragment uit het dagboek van Anne Frank. Ze ervaren hierdoor het verschil. Daarna mogen ze hierover een tekening of schilderij maken. Daarna nog een opdracht over Wat zou jij doen? Mensen helpen of wegsturen. Het maken van keuzes. Als laatste laten ze fragmenten uit het boek “Verzet op de Veluwe” horen. Deze fragmenten moeten zij dan uitbeelden.
Geert-Jan heeft een leuke webquest gemaakt over de “Blitzkrieg”. Als eerste wordt algemene informatie gegeven over het begin van WO II, vooral Nederland in mei 1940. Leerlingen moeten aan de hand van vijf hoofdvragen en vijftien deelvragen een onderzoek doen en daar een eindverslag van maken. Het is lastig om goede bronnen te vinden. Ik vind het een leuke en leerzame opdracht.
Joey vertelt over zijn werkstuk; hedendaagse films over de Tweede Wereldoorlog. Het kost veel tijd om onderzoek te doen. The Pianist vond hij een goede film en Pearl Habor een commerciële actiefilm.
Linda en Laura maken propaganda over de video opdracht Propaganda. Één foto van een panda bewerkt door twee partijen met ieder een ander perspectief. Zoek de verschillen en schrijf die op.
Aan de hand van fragmenten laten ze leerlingen zien dat Hitler onder andere zijn stem en mimiek onderdeel uitmaken om mensen te beïnvloeden. Welke invloed en rol heeft muziek bij de film ‘Triumph des Willens’ met mooie plaatjes van Hiltler. Ook wordt de NSB propaganda aangehaald.
De leerlingen gaan op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen beide propagandafilms. Als laatste maken ze aan de hand van een vrij thema propaganda poster voor zichzelf en presenteren deze aan de klas. Wie weet het beste te overtuigen!

Gevoelens en emoties hebben toch de bovenhand. De verhalen moeten doorvertelt worden en mogen niet verloren gaan. Het brievenproject van het Joods Maatschappelijk Werk en gastsprekers dragen bij aan het levend houden van de geschiedenis. Het urenlang in weer en wind op appèl staan van gevangenen. Wij mauwen al na een minuut of vijftien. Gastsprekers maken de tijd voor ons tastbaarder.
Welk beeld hadden wij over de tweede wereldoorlog voor de minor? Een naïef beeld; ‘dat het hier in Nederland ook zo erg was’ Nee toch!!! Met de overweldigende hoeveelheid aan informatie die wij tijdens de minor over ons heen kregen weten wij nu wel beter. Handig is ook om voor jezelf een lijst te maken van wat er tijdens de minor voorbij is gekomen. Waar kan je terecht voor hulp en materiaal over een onderwerp?

Wat hebben wij geleerd? Maken van didactische opdrachten of een PowerPoint presentatie. Een beter beeld gekregen van wat er tijdens deze periode van de tweede wereldoorlog gebeurde. Anders leren denken. Naast daders en slachtoffers zijn er ook nog omstanders en helpers. Met welke bril kijk je? Kritisch leren kijken naar de aangeboden informatie. Met welk doel is het gemaakt en voor wie is het bestemd? Wat is goed en wat is slecht? Zorgen dat leerlingen na de les weer in een veilige omgeving terecht komen. Ook de lezing Duivelse Transitie van Christofer Busch is iedereen bijgebleven.
Zelf heb ik gemerkt dat het overbrengen van emotie een belangrijk onderdeel is om het verhaal over te brengen. De feedback op mijn presentatie in Bergen Belsen deed mij goed. Net als de reactie die Wim kreeg van mevrouw Bernhards op mijn verhaal over ‘kinderen van foute ouders’ op de weblog.

De bezoeken aan de kampen hebben veel indruk op ons gemaakt. Vooral in Bergen Belsen. Ondanks het ontploffen van granaten was het er stil, heel stil, dood stil, de stilte van de dood. De passie waarmee Cees Biezeveld het verhaal van Kamp Amersfoort vertelde opende onze ogen. Het beeld dat wij over Nederland in de tweede wereldoorlog hadden werd ruw omzeep geholpen. Op ons netvlies geprojecteerd. Marian kan nu eindelijk de gedragingen van haar opa een plek geven.

Het groepsproces is tijdens deze minor erg belangrijk geweest. Voor het delen van ervaring, kennis en emotie. Het was en is een hechte groep waar niemand buiten viel. Een veilig gevoel. Dat wij ons in de groep veilig voelen blijkt wel uit het feit dat wij aan elkaar onze emoties durven tonen. Tijdens de minor hebben wij geleerd wat het effect van een groep op individuen en minderheden kan zijn.

Maar kunnen wij ooit begrijpen wat er ooit gebeurt is?
Het is niet te hopen want dan maken wij het ook echt mee!

Voor mijzelf blijft bovenaan staan: Oordeel niet te snel en bekijk eerst het standpunt van een ander. Houd vast aan je eigen idealen, normen en waarden, maar laat de ander ook in zijn of haar waarde. Vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid zijn een belangrijk gemeengoed. Laat de grondwet zoals deze is.

Toeval of niet mijn presentatie besluit ik met een stuk tekst uit ‘Over de muur’van Harrie Jekkers en het klein Orkest. ( een link naar het leid: http://nl.youtube.com/watch?v=cE7Ibube-wU )

Walter