03-12-2008

2 december 2008 - Amnesty International

Als ik op mijn fiets stap om naar de Hogeschool Utrecht te gaan begint het te regenen. Net als vorige week fiets ik door het net geopende “bosgebied” tussen Houten en Bunnik. Vorige week dacht ik terug aan het bezoek aan Bergen-Belsen. Hier hoorde en zag ik vogels dit in tegenstelling tot de Bergen-Belsen. Niets van dit alles alleen het knallen van ontploffende granaten.
Vandaag had ik geen flashback, maar dacht ik aan wat er vandaag op het minormenu van Wim staat: Amnesty International. Voor mij zie ik een Buizerd op een paal zitten en als ik op een meter vier voor hem ben vliegt hij weg. Dat breng mijn gedachte weer bij twee mooie songs waar vogels een rol in spelen. De eerste is Albatros van Fleetwood Mac en de tweede is het voor vandaag toepasselijke “Over de muur” van het klein Orkest.

Songtekst: Klein Orkest - "Over de muur"
Oost-Berlijn, Unter den Linden
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan
En iedereen werkt, hamers en sikkels
Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld
40 Jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt

Maar wat is nou die heilstaat
Als er muren omheenstaan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat
Zeg mij wat is 'ie waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten
Over de muur, over het IJzeren Gordijn
Omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn
Omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn

West-Berlijn, de Kurfuerstendamm
Er wandelen mensen langs porno- en peepshow
Waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan
En de neonreclames die glitterend lokken
Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken
Dat is nou 40 jaar vrijheid
Er is in die tijd veel bereikt

Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan
Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan
Goed! Je mag demonstreren maar met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt dan is de vrijheid niet duur

En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten
Over de muur, over het IJzeren Gordijn
Omdat ze soms in het Oosten, soms ook in het Westen willen zijn
Omdat er brood ligt soms bij de Gedaechtniskirche, soms op het
Alexanderplein
Tekst en muziek: Harrie Jekkers en Leon Smit (1984)

Kirsja van Amnesty International trapt deze bijeenkomst af en vertelt waar Amnesty voor staat. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit houd in dat zij opkomen voor alle 30 artikelen van het verdrag door het doen van onderzoek en door het voeren van actie. Vrijheid van mening, politieke gevangenen, bescherming van mensen die voor hun rechten opkomen, maar ook het voeren van bijvoorbeeld een schrijfactie.
Krirsja gaat de met een zak aardappels rond. Wij pakken allemaal een aardappel uit een zak met de opdracht deze goed te bestuderen. Na een paar minuten moeten wij onze aardappel in een tas doen. Door elkaar gehutseld liggen de aardappels in het midden. Of wij even onze eigen aardappel er tussenuit willen pikken. Nou dat lukt aardig. Bijna iedereen weet zijn eigen aardappel te bemachtigen. Wim past de tactiek van de laatst overblijvende toe en heeft de aardappel van Wesley te pakken.
De wereldvraag: Op welke manieren zijn mensen over de hele wereld verschillend van elkaar, maar toch verbonden met elkaar. Antwoorden uit de groep; het leven in groepen, muziek, liefde zijn enkele reacties.
De studenten bingo werd gewonnen door Frederique, zij had als eerste alle vragen beantwoord. Dit keer was er geen prijs te winnen. Alleen een leuke ervaring om elkaar snel beter te leren kennen. Een leuke oefening om in een klas te doen. Ook de verknipte afbeeldingen uit het boek “Vrij” is een leuke en eenvoudige opdracht om met een klas te doen. Koppensnellen gaat wat dieper in op het begrip rechten: Genieten van rechten, Schendingen van rechten en Opkomen voor rechten. Elke dag komen wij in de krant artikelen tegen die met deze rechten te maken hebben. Door goed te lezen kunnen leerlingen een of meerdere rechten die van toepassing zijn invullen. De stapel over kinderrechten is groter dan die van volwassenen. Waarom? Zij zijn kwetsbaarder en kunnen moeilijker voor hun rechten opkomen. In 1989 is het verdrag van de kinderrechten gemaakt. Twee landen hebben dit verdrag niet ondertekend, de VS en Somalië. De VS niet omdat hier in enkele staten de doodstraf voor kinderen nog bestaat en ten uitvoer wordt gebracht. Deze wetten moeten eerst in overeenstemming met het verdrag gebracht worden voordat de VS tekent. In Somalië is er geen stabiele regering die het verdrag kan ondertekenen. Het verdrag voor de rechten van het kind telt 41 artikelen, 11 meer dan de universele rechten van de mens.

Daarna neemt Krisja ons mee langs wetten en mensenrechten door de eeuwen heen. De universele rechten van de mens dateren uit 1948 en bestaat uit 30 artikelen. Wetten zijn openbaar en algemeen geldend. Van de Thora (wat gij haat, doe dat een ander ook niet aan), de Gulden regel van Confucius (wat u voor uzelf niet wenst, wens dat voor een ander ook niet), Magna Carta ( de macht van de koning ingeperkt, politieke vrijheden en de kerk gevrijwaard van overheersing door de vorsten), Plakkaat van Verlatinghe (opsomming van vrijheden van steden en vorstendommen, verder inperking van de macht van de koning, een volk verdient geen tirran, Katholiek tegenover Protestant), Native-Americans ( leef je in een ander in en oordeel niet te snel), Franse Revolutie met Liberté Egalité en Fraternité tot de Four Freedoms van Franklin Roosevelt (vrijwaring van gebrek, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van vrees. Hiernaar vernoemd is een van de prijzen voor verdedigers van mensenrechten, de Four Freedoms Award.)

Ook hebben wij met (ben zijn naam kwijt) van Amnesty regio Brabant/Limburg een oefening gedaan die ook met een klas kan. Iedereen krijgt een kaart met daarop een persoon. Je moet je vereenzelvigen met de persoon op het kaartje. Daarna gingen wij met zijn allen op de gang staan en moesten bij een positieve beantwoording op de vraag een stap zetten. Sander bleef maar in de hoek staan en werd al als een terrorist bestempelt. Hij bleek een minderjarige asielzoeker te zijn. Met deze oefening kon je goed zien hoe verschillende personen stonden ten opzichte van de basisrechten die voor ons allemaal gelijk zijn. De dochter van een diplomaat en de Rotterdamse zakenman hadden niet te klagen. De asielzoekers/vluchtelingen bleven akelig dicht bij de basisrechten.
De medewerker van Amnesty vertelde vol vuur en vlam over de schending van de rechten in en door Nederland dat Daniëlle het verschil tussen een asielzoekerscentrum en een asielzoekers detentiecentrum wilde weten. Het werd een interessante discussie die meer duidelijkheid bracht.
De eindconclusie was wat mij betreft dat geen enkel land dan Utopia aan de universele rechten van de mens voldoet. George Orwell schreef er in zijn boek Animal Farm al over: “iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk”. Organisaties als Amnesty International zijn als een luis in de pels om deze rechten te bewaken. Gelukkig maar dat er mensen zijn die hun nek durven uitsteken, denkend aan de marathon lezing van Christophe Bush.

Terwijl ik dit stuk schreef ging ik even koffie halen en zag op de TV het programma Puberruil Extra. Een puber uit het welvarende Muiden ging naar een gezin in Fillipijnen en andersom. Kom ik terug bij de Native-Americans met: “ leef je in een ander in en oordeel niet te snel”.

Walter